FoRuM GrAcZy Na CoCa-CoLa-PrEmIeRsHiP...

CoCa-CoLa-PrEmIeRsHiP NaJlEpSzE pOkOjE nA WP

Ogłoszenie

Witaj na Forum Graczy i Adminków CoCa-CoLa-PrEmIeRsHiP... ;) Prosimy o rejestrację na nickach na których gracie na Piłeczce. Prosimy o częste zaglądanie tutaj ponieważ będą pojawiały się tutaj różne nowości, konkursy itp :) Nie możecie stracić takiej szansy ;) Wszelkie ważne informacje będą zamieszczane tutaj, nie jak do tej pory w powitaniu w pokoju :) Konkurs na Adminów CoCa-CoLa-PrEmIeRsHiP... trwa :) Szczegóły w kategorii konkursy :) Niedługo rusza Liga Graczy i Adminów CoCa-CoLa-PrEmIeRsHiP. Wkrótce chętni będą mogli zapisać się do ligi. Przypominamy Oficjalnych Turniejach CoCa-CoLa-PrEmIeRsHiP... Rozgrywajcie swoje mecze i grajcie fair play ;) Zamieszczajcie także swoje fotki w galerii ;) Możecie także jakieś inne ;))) Forum jest stale w trakcie tworzenia więc jeśli coś nie działa poprawnie prosimy o wyrozumiałość i poinformowanie o tym administratora forum w specjalnie stworzonej do tego kategorii :)

#1 Dzisiaj 10:31:20

*_FireMan_*

Zbanowany

7161108
Call me!
Skąd: Ujście
Zarejestrowany: 2007-06-21
Posty: 56
Punktów :   

KODEKS ADMINISTRATORA

Kodeks administratora


Rozdział I

Kodeks Administratora określa zakres możliwości działania Administratora (Admina).
Administratorem (Adminem) jest osoba, która:
została wybrana przez właściwego dla danej gry Superadmina (SA) i zaakceptowana przez pracownika Supportu,
zostały jej nadane uprawnienia administratorskie,
zaakceptowała w całości postanowienia Kodeksu Administratora.
Przełożonym Admina jest właściwy dla gry Superadmin. Nowy Admin otrzymuje uprawnienia administratorskie na okres próbny. Czas trwania okresu próbnego, a także poziom uprawnień (level Admina) określa Superadmin. Po pomyślnym przejściu okresu próbnego, Superadmin może podnieść uprawnienia Admina o kolejne poziomy.
Podczas wykonywania swoich czynności Administrator znajduje się pod obserwacją właściwego Superadmina, który odpowiada za jego zachowanie. (Należy mieć na uwadze, iż zwraca się szczególną uwagę na działanie nowych Adminów - skandaliczne zachowanie równa się natychmiastowemu wykluczeniu z grona Adminów, bez możliwości powrotu).
SA, wybrany przez Support, w całości decyduje o składzie Adminów na grze za którą odpowiada i może zdecydować o usunięciu Admina z pełnionej funkcji nawet bez podania powodu. SA odpowiada za szkolenie Adminów, natomiast za popełnione błędy odpowiada osobiście sam Admin. Wyklucza się możliwość odpowiedzialności zbiorowej wszystkich Adminów lub SA, chyba że doszło do rażącego naruszenia Kodeksu, Netykiety lub Regulaminu.
Rozdział II

I. Poufność i bezpieczeństwo.

Wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania czynności Admina są poufne. Obowiązuje całkowity zakaz przekazywania uzyskanych w ten sposób informacji: graczom, bez wyraźnego powodu Adminom z niższym poziomem uprawnień lub z innych grup językowych oraz Adminom innych gier. Zakaz dotyczy w szczególności:
podawania numerów IP i ID, i innych danych użytkowników serwisu,
podawania graczom czasu trwania ignorów lub banów, za wyjątkiem osoby ukaranej,
wskazywania Admina, który nałożył karę,
podawania tożsamości graczy, mających dwa lub więcej nicków,
podawania nicka lub w inny sposób ujawniania tożsamości dowolnego z Adminów, bez jego zgody.
Wszelkie mogące pojawić się zapytania i wątpliwości w tej kwestii rozstrzyga Superadmin oraz pracownicy Supportu.
Admin nigdy i pod żadnym pozorem nie może podawać nikomu loginu i hasła nicka, na którym administruje, a także zezwalać na korzystanie z tego nicka innym osobom.
Wszelkie próby uzyskania przez graczy powyższych informacji należy z góry uznać za bezcelowe, dając to jasno do zrozumienia.
II. Administrowanie.

Admin działa w obrębie gry, lub gier, na których administruje.
Admini pokojów publicznych działają tylko w pokojach oznaczonych jako "publiczne z administratorami" i nie mają żadnych uprawnień w ligowych lub publicznych bez administracji.
Admini pokojów ligowych działają tylko w pokojach ligowych i nie mają żadnych uprawnień w pokojach publicznych.
W swoim działaniu Admin kieruje się przede wszystkim dobrem graczy i gier, pamiętając, iż gry mają służyć relaksowi i dobrej zabawie ogółu zebranych. W stosunku do graczy Admin kieruje się przede wszystkim:
Życzliwością i uprzejmością we wszelkich kontaktach na płaszczyźnie Admin - Gracz. Nie wolno tracić głowy, dawać ponieść się emocjom. Bądź zawsze miły i uprzejmy. Bądź bardziej przyjacielem niż administratorem,
Chęcią niesienia pomocy - Admin jest przewodnikiem dla innych użytkowników - w szczególności odnośnie nowych graczy, nie daj się prosić, wychodź do graczy - Ty też kiedyś zaczynałeś. Liczymy na Ciebie!,
Fachowością - znaj gry jak "własną kieszeń", wszelkie wątpliwości konsultuj z innymi Adminami bądź Superadminem,
Sprawiedliwością i rozsądkiem - bądź szybki w dialogu nie w karaniu. Zacznij od upomnienia, gdy nie skutkuje ignoruj. Banuj jedynie w ostateczności. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, unikaj decyzji pochopnych i podejmowanych pod wpływem emocji. Jeśli ktoś prosi o odblokowanie - daj mu szansę, przemyśl przyczynę ukarania. Bądź bezstronny.
Kompetencjami i współpracą z innymi Adminami - Nie podważaj decyzji innych Adminów, współpracuj z nimi. Nie zdejmuj kar nałożonych przez innych bez konsultacji (nie dotyczy SA oraz Supportu). Korzystaj z komend ###admins now, ###admin who, ###admin on/off kiedy adminujesz na danym pokoju, ułatwi to pracę innym Adminom.
Niedopuszczalne jest:
Afiszowanie się przywilejami Admina, wywyższanie - nie przechwalaj się nimi. Pamiętaj, że to rzecz nabyta i można ją szybko stracić,
Wykorzystywanie własnej pozycji do prób oszukiwania i nieuczciwej gry, a także do ingerowania w spokojny pobyt i rozrywkę nieszkodliwych użytkowników gier,
Krytyka Adminów - jeżeli widzisz, że inny Admin popełnia błędy, wykonując swoje czynności, zawsze mu pomóż i porozmawiaj z nim. Jeżeli widzisz, że się to notorycznie powtarza, wyjaśnijcie to wspólnie z Superadminem.
Wojna Adminów - szanuj pracę Adminów na swojej grze oraz na innych grach. Współpracuj z nimi, nie krytykuj publicznie na czacie ich pracy. Jeśli masz uwagi co do ich adminowania, napisz do SA danej gry lub do pracownika Supportu. Pamiętaj, że razem budujecie wizerunek administracji na całym serwisie. Wszystkie Twoje publiczne negatywne wypowiedzi mogą zostać źle odebrane przez graczy oraz stanowić zródło niepotrzebnych konfliktów.
Zalecane jest:
Jak najrzadsze korzystanie z funkcji pisania jako Admin. Nie dyskutuj na żółto i ograniczaj swoje wypowiedzi jako Admin do niezbędnego minimum.
Pisanie na biało. Większość graczy zna nicki Adminów, dlatego też jeśli nie stanowi to dla Ciebie problemu, staraj się odpowiadać graczom jak najczęściej na biało. Buduj wizerunek Admina jako pomocnego gracza, z dodatkowymi uprawnieniami na czacie.
III. Ignorowanie lub usuwanie graczy z gier.

Administrator ma prawo usunąć użytkownika z gier czasowo lub całkowicie, bądź ograniczyć jego funkcjonalność (blokada czata lub dostępu do gry) w przypadku kiedy użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu Serwisu lub Netykiety Gracza. W celu ustalenia odpowiedniej dla danej sytuacji kary, SA opracowuje obowiązujący na danej grze taryfikator.

Taryfikator powinien opisywać najczęściej występujące na danej grze sytuacje łamania panujących zasad, wraz z zaleceniem wysokości kary. Wszystkie inne wysokości kar niż poniższe są zabronione:
Minuty: 15, 30, 45. Godziny: 1, 3, 6, 9, 12. Dni: 1, 3, 5, 7, 14, 20, 30. Forever

Karze podlegają w szczególności:
oszukiwanie i wykorzystywanie błędów w grach,
uniemożliwianie gry innym (np. długie nie wykonywanie ruchu w trakcie gry, co przeszkadza w kontynuowaniu gry przeciwnikowi),
używanie słów niecenzuralnych lub obraźliwych skierowanych zarówno do innych użytkowników gier jak i użytych w innym celu,
uciążliwe śmiecenie na czacie lub floodowanie (zarówno tekstowe jak i obrazkowe),
"zabawę" zwrotami i wyrazami poddanymi cenzurze - umyślne tworzenie synonimów i podobieństw w celu zmylenia bądź też podpuszczenia Admina,
używanie nicków niecenzuralnych lub godzących w uczucia innych,
reklamy stron internetowych, szczególnie innych serwisów gier,
próby skłócenia graczy bądź Adminów,
nagminne używanie wielkich liter,
obrażanie Administratorów,
inne działania niezgodne z Regulaminem Serwisu lub Netykietą Gracza.
W kwestiach naruszeń nie wyszczególnionych powyżej, ostateczną decyzję co do rodzaju i długości kary podejmuje SA, Administrator bądź pracownik Supportu.
Administrator może nałożyć karę bez informowania o tym fakcie użytkownika, o ile uzna żę dopuścił się wykroczenia podlegającego karze. W przypadku osoby, która po zakończeniu kary, nadal zachowuje się niewłaściwie, Administrator może zaostrzyć karę, aż do całkowitego usunięcia użytkownika z Serwisu włącznie.

Poza drastycznymi przypadkami (powyżej 10 linijek naraz), karze nie podlegają:
rozmowy w innym języku niż wynikający z flagi pokoju,
używanie wielkich liter,
długie wypowiedzi graczy, przekraczające 3 linijki,
reklamy stolików.
Wszelkie zaistniałe w toku działalności Admina wątpliwości i zapytania, należy rozwiązać poprzez konsultacje z innymi Adminami, bądź też z Superadminem.
IV. Skargi Adminów.

Admin może zgłosić skargę na innego Admina u właściwego Superadmina. Skarga powinna być ostatecznością, gdy zachowanie Admina w sposób rażący godzi w postanowienia Kodeksu, Regulaminu Serwisu bądź Netykiety Gracza, co odbija się niekorzystnie na użytkownikach serwisu.
Gdy istnieje przypuszczenie, iż właściwy Superadmin może w swoich działaniach być stronniczy, a co za tym idzie godzić w interes całości serwisu, dopuszczalne jest złożenie Skargi u pracownika Supportu.
V. Szczególny aspekt działalności Admina.

Podczas wykonywania swoich czynności, Administrator powinien:
wraz z graczami i innymi Adminami tworzyć miłą, przyjazną atmosferę gier,
zgłaszać Adminom lub Supportowi problemy i błędy w grach, zauważone zarówno przez siebie jak i przez innych użytkowników.
VI. Admini pokojów ligowych

Wszystkie postanowienia Kodeksu Administratora, dotyczą również Adminów pokojów ligowych (zwanych również pokojami graczy), o ile nie zastrzeżono wyraźnie, że dana kwestia dotyczy tylko Adminów pokojów publicznych.
Admini pokojów ligowych są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad obowiązujących Adminów i użytkowników Serwisu, w szczególności nie jest dopuszczalne, aby wprowadzali w swoich pokojach zasady, które stoją w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w Serwisie. Jeżeli zachowanie Admina lub całej ligi będzie naruszać zasady Serwisu, pokój ligowy może zostać usunięty.


Tu sie pali jak cholera , jak cholera jak cholera,ogień wali jak cholera niewiadomo skąd


Pozdro "Fire"

Offline

 

#2 Dzisiaj 10:31:20

AndrzejP1990

Administrator

10815701
Zarejestrowany: 2007-06-21
Posty: 83
Punktów :   
WWW

Re: KODEKS ADMINISTRATORA

ok też ważne...

Offline

 

#3 Dzisiaj 10:31:20

*_FireMan_*

Zbanowany

7161108
Call me!
Skąd: Ujście
Zarejestrowany: 2007-06-21
Posty: 56
Punktów :   

Re: KODEKS ADMINISTRATORA

hmmmmm WAŻNE a juz myslałem , że nie skoro nikt tekgo temaciku nie zamiescił pomyślałem , ze warto  to zrobić ponieważ nie wszyscy ADMINI zaja KODEKS  ADMINA przez co dzieja sie nie stworzone rzeczy  . A znajomość tego pomoże uniknąc wielu ekscesow  podczas prowadzenia działań jako Admin   


Tu sie pali jak cholera , jak cholera jak cholera,ogień wali jak cholera niewiadomo skąd


Pozdro "Fire"

Offline

 

#4 Dzisiaj 10:31:20

AndrzejP1990

Administrator

10815701
Zarejestrowany: 2007-06-21
Posty: 83
Punktów :   
WWW

Re: KODEKS ADMINISTRATORA

Dzięki Fire... Mysle ze przeczytali juz to moi admini

Offline

 

#5 Dzisiaj 10:31:20

*_FireMan_*

Zbanowany

7161108
Call me!
Skąd: Ujście
Zarejestrowany: 2007-06-21
Posty: 56
Punktów :   

Re: KODEKS ADMINISTRATORA

nie ma za co  Andrzejku jak cos jeszcze mi sie przypomni to  to domaluje 

Ostatnio edytowany przez *_FireMan_* (Dzisiaj 10:31:20)


Tu sie pali jak cholera , jak cholera jak cholera,ogień wali jak cholera niewiadomo skąd


Pozdro "Fire"

Offline

 

#6 Dzisiaj 10:31:20

AndrzejP1990

Administrator

10815701
Zarejestrowany: 2007-06-21
Posty: 83
Punktów :   
WWW

Re: KODEKS ADMINISTRATORA

ale chyba wszystko juz tutaj jest.... mozna to zostawic w spokoju

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.psychologiaogolna.pun.pl www.wszystkootravian.pun.pl www.akwariumop.pun.pl www.bleach-game.pun.pl www.alohomora.pun.pl